KSP JURA LOK

Informujemy o konieczności przeniesienia zawodów kończących tegoroczny Puchar Zimowy na inny termin. W dniu dzisiejszym Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Łazach ze względu na rozprzestrzeniającą się epidemię koronawirusa podjął decyzję o odwołaniu wszelkich imprez sportowych na terenie gminy do dnia 31 marca włącznie. 

INFORMACJA

W zależności od rozwoju sytuacji o nowym terminie zawodów poinformujemy w najbliższym czasie.

Następne zawody za:

Klasyfikacja generalna PZ'20:


26.01.2020
 - Zabrze | WYNIKI
09.02.2020 - Jaworzno | WYNIKI
23.02.2020 - Bohumin | WYNIKI
08.03.2020 - Mikstat | WYNIKI
??.04.2020 - Łazy | WYNIKI
Liczone 3 z 5 zawodów

Organizatorzy PZ'20: